responsif teks foto

Isnin, 7 Januari 2008

Porfil Daerah Lipis

Daerah Lipis

Pada umumnya mukabumi daerah ini adalah berbukit yang bersempanan dengan negeri Perak, Kelantan dan Taman Negara. Kalau diperhatikan perubahan fizikal di daerah ini masih lagi ketinggalan berbanding dengan kawasan pantai barat semenanjung Malaysia. Puncak yang tertinggi yang boleh dilalui melalui jalan 8 (jalan Kuala Lumpur – Kota Baharu) adalah bukit Tujuh 887 meter yang terletak di Banjaran Tahan


Data maklumat asas bagi daerah ini adalah seperti berikut:

Pegawai Daerah : Dato' Haji Zainal Abidin bin Mat , DIMP., BCM., PJK.

Keluasan : 519,829 hektar.

Bilangan Mukim : 9 mukim.

Kuala Lipis : 9,773 hektar.

Tanjung Besar : 17,700 hektar.

Penjom : 17,400 hektar

Telang : 31,010 hektar

Gua : 7,588 hektar

Ulu Jelai : 206,600 hektar

Batu Yon : 123,300 hektar

Kechau : 77,030 hektar

Cheka : 44,7303 hektar

Jumlah Penduduk Tahun 2006: 87,200 orang

Unjuran Penduduk Tahun 2020: 90,412 orang

Bilangan Penduduk Mengikut Kumpulan Umur.

Umur 14 Tahun Ke bawah : 28,200 orang

Umur 15 hingga 64 Tahun : 55,900 orang

Umur 65 Tahun Ke atas : 3,200 orang

Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik

Melayu: : 59,900 orang

Bumiputera Lain: : 10,600 orang

Cina: : 7,600 orang

India: : 3,500 orang

Lain-lain: : 300 orang

BukanWarganegara: 5,300 orang

KemudahanAwam:

Pendidikan:

•SekolahRendah 54 buah

•SekolahMenengah 13 buah

•IPTA/IPTS 1 buah

•BilanganMuridSek. Rendah 11,063 orang

•BilanganMuridSek. Menengah: 6,899 orang๔€‚ƒ

Kesihatan

:•Hospital 1 buah

•KlinikDesa 22 buah

Keselamatan

•BalaiPolis 6 buah

•PondokPolis 8 buah

•BalaiBomba 1 buah

Sukan/ Rekreasi:

•TamanBandar 1buah

•Padang Golf 1 buah

Lain-lain Kemudahan

Perpustakaan Awam 1 buah:

•Bil Tapak Pelupusan Sisa Pepejal 1 buah

•Pejabat Pos 2 buah

-PejabatPos Daerah 2 buah

-PejabatPos Mini 5 buah

-WakilPos -

•Masjid

-MasjidDaerah 2 buah

-MasjidQariah 67 buah

-Surau: 122 buah.

Rujuk:

PDL


Tiada ulasan:

AddToAny