responsif teks foto

Selasa, 19 November 2019

Kalkulator Zakat

1.    Zakat ialah derma yang wajib diberikan orang Islam yang mampu kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerimanya.

a.  Syarat-syarat wajib bagi pengeluar zakat
 1. Islam
 2. Merdeka
 3. Sempurna milik
 4. Harta usaha yang baik sebagai sumber zakat
 5. Cukup nisab (jumlah perolehan untuk berzakat genap atau melepasi nilai minimum)
 6. Cukup haul (genap setahun Hijriah atau tahun Masihi)
 7. Niat untuk berniaga (zakat perniagaan sahaja)
2.     Jenis-jenis Zakat

a.  Zakat Fitrah
 1. Zakat pada bulan Ramahdan
b.  Zakat Harta adalah seperti  berikut
 1. Zakat pendapatan
 2. Zakat wang simpanan
 3. Zakat KWSP
 4. Zakat saham / pelaburan
 5. Zakat emas dan perak
 6. Zakat perniagaan
 7. Zakat binatang ternakan
 8. Zakat hasil pertanian
 9. Zakat hasil laut
 10. Zakat rikaz dan ma'din
3.    8 golongan Asnaf penerima Zakat


 • Fakir - Orang yang tidak berharta serta tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, atau orang yang mempunyai harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat menampung keperluan hariannya. Contoh, keperluannya sehari ialah RM 10.00 tetapi dia hanya ada RM 2.00 sahaja.
 • Miskin - Orang yang mempunyai harta tetapi tidak mencukupi keperluan hariannya. Contoh, keperluan hariannya RM 10.00, tetapi dia hanya ada RM 7.00 sahaja.
 • Amil - Orang/Pekerja yang ditugaskan oleh pemerintah mengutip/mengagih zakat.
 • Muallaf - Saudara baru memeluk Islam
 • Riqab - Hamba yang menebus dirinya secara ansuran.
 • Al-Gharimin - Orang yang menanggung hutang dan tidak mampu untuk menyelesaikanya
 • Fisabilillah - Orang yang berjuang di jalan Allah.
 • Ibnus sabil - Musafir yang terputus bekalannya semasa di perantauan


4. Kiraan Zakat

cerita dari Lipis

>>>>>>>>>&gt>>>>>>Kalkulator Zakat
Tiada ulasan:

AddToAny