responsif teks foto

Khamis, 17 Disember 2020

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021

Tentera Kita

Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 akan dibayar kepada semua anggota tentera di Gred 56 setaraf dan ke bawah sebanyak RM 600.00. Pembayaran akan dilaksanakan oleh Jabatan Arah UGAT mengikut tarikh yang telah ditetapkan pada 25 Jan 2021 dengan menggunakan peruntukan sedia ada. Perakaunan Bantuan Khas Kewangan Tahun 2021 ke dalam penyata gaji akan dibuat pada penyata gaji bulan Jan 2021

Bagi Veteran yang berpencen dan tidak berpencen akan dibayar sebanyak RM 300.00 oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran.

Anggota yang tidak layak Bantuan Khas Kewangan adalah anggota yang dikenakan hukuman tatatertib atau anggota yang ditamatkan perkhidmatan demi kepentingan awam atau anggota yang meletak jawatan dalam tempoh 1 Januari 2021 hingga 25 Jan 2021.

Bagi maksud Hukuman Tatatertib adalah hukuman yang melalui saluran perundangan dan diisytiharkan dalam PERBAH II pasukan seperti yang tertakluk dalam Seksyen 89 dan 90, Akta Angkatan Tentera Malaysia 1972. Walaubagaimanapun, bagi kes potongan debit adalah tidak dikira sebagai hukuman tatatertib dan adalah layak Bantuan Khas Kewangan.

Tiada ulasan:

AddToAny